Arddangosfa / 1 Hyd – 31 Hyd 2021

Chelwek

Chelagat

Mewn cydweithrediad â PAWA 254 a Ffotogallery lluniais gysyniad ynglŷn â’r ffordd rwy’n gweld fy ngofod a sut mae fy mhaentiadau’n ffitio i’r gofod i ddweud fy stori’n effeithiol.

Gentil (darnau’r fynedfa)

Byddwch yn garedig, mae’n rhad ac am ddim, a bydd croeso i chi ddod i fy “Nghysegrfa”. Dyna fy ngofod i wrth i mi rannu mwy o fy hanfod gyda chi, mae fy mhaentiadau’n rhan ohonof i, ac mae’r darnau hyn yn eich croesawu chi i fy myd… i fy ngofod.

Yr Hanfod Affricanaidd.

Mae hyn i gydnabod bod pawb y down ar eu traws a phopeth byw y down ar eu traws yn cael rhyw effaith arnom ni mewn un ffordd neu’r llall. Mae hyn i ddathlu’r ffaith bod gan bopeth byw hanfod duw ynddyn nhw ac, am fy mod wedi fy seilio ar bridd Affrica, dewisais ei enwi’n hanfod Affricanaidd. Mae’r mwgwd yr wyf wedi ei greu yn ymwneud â dirgelwch agwedd ysbrydol bywyd… ac yn dathlu harddwch a lliwiau fy Affrica.

Mam y Greadigaeth.

I ddathlu bywyd a pharhad bywyd, mae’r gyfres mam y greadigaeth yn dathlu mamolaeth a’iphrydferthwch. Mae’r blodau’n cynrychioli’r agwedd hon o barhad am fod blodau’n cario ‘hadau’ y planhigyn. Mae’r merched yn y darnau’n parhau’n ddiffwdan er hynny, er mwyn dangos y cryfder sydd ganddyn nhw i wneud y dasg y mae natur wedi ei rhoi iddyn nhw.

Ymweliad  Proffil Artist

  Portread o Chelagat

  Chelagat

  Cafodd Chelagat ei geni yn Nairobi, Cenia yn 1992.

  Mae’n gweithio gyda phaent yn bennaf; acryligion ar gynfas a phapur.

  Mae hefyd yn defnyddio paent aerosol a darluniadau digidol fel cyfryngau mynegiant.

  Cefndir proffesiynol

  Enillodd Chelagat ei gradd bagloriaeth ym Mhrifysgol Nairobi yn 2015, lle bu’n astudio dylunio gan arbenigo mewn darluniadu.

  Mae wedi arddangos rhai o’i gweithiau yn yr Alliance Francaise yn Nairobi, stiwdios Subtopia yn Sweden, Oriel Kerry Parker Civic yn Awstralia, Logale House yn Juba, The Baobab House yn Juba, menter gydweithredol Bega kwa Bega yn Babadogo ac Ibuka yn y Brifysgol. Mae wedi creu celf stryd ar waliau oriel Kerry Parker Civic yn Awstralia, Amgueddfa Genedlaethol Wganda, Parc Sglefrfyrddio Kitintale (Kampala), Mamba yn Kigali, Jericho, Eastleigh a llawer mwy.

  Prif themau ei gwaith yw Diwylliant, ysbrydegaeth a hunaniaeth. Mae hi’n defnyddio symboliaeth, lliw a phatrymau i osod y cywair ar gyfer pob paentiad.