Arddangosfa / 1 Hyd – 31 Hyd 2021

Tripping Through Newport Underbelly

Kajagoogoo Squadron

Tripping Through Newport Underbelly
© Marega Pulser

Taith Ar Draws ac O Dan y Llwybrau Tanddaearol, yr is-ffyrdd a rhai o’r mannau sy’n eu cysylltu nhw yng Nghasnewydd – lleoedd sy’n dal i fod heb y camerâu goruchwylio sydd i’w cael ym mhob man. Mannau sy’n cael eu hanwybyddu’n aml iawn; ‘Mannau Negyddol’ sydd ddim yn gwahodd pobl i sefyllian neu ymdroi. Mannau y byddwn ni’n symud drwyddyn nhw yn hytrach nag aros ynddyn nhw. Mannau sy’n gartref i rai, ac sy’n lleoedd i eraill ollwng eu sbwriel.

Proffil Artist

Portread o Kajagoogoo Squadron

Kajagoogoo Squadron

(paste text here) Roedd effaith eang y pandemig ar draws y genedl wedi achosi amodau perffaith i greu pâr o arsylwyr diwylliannol ffuglennol - Kajagoogoo Squadron. Yr unig rai yn y sgwadron oedd General Panache a Nurse Apropos, ac roedden nhw’n cyflwyno beirniadaeth ddiwylliannol ddyfnach a mwy lliwgar oedd yn cyferbynu’r sylwadau “O cariad, mae’n wych!” yr oedd y mwyafrif o bobl yn eu dweud drwy gydol Cyfnod y Pandemig.

Mae Kajagoogoo Squadron yn defnyddio ymyriadau dinesig i fonitro canlyniadau artistig Casnewydd yn rheolaidd. Nodau eraill y gweithgareddau y maen nhw wedi eu gorfodi arnynt eu hunain yw curadu dinesig, gweithgareddau allgyrsiol, ymgyrchu drwy gelfyddyd stryd, gwneud ffilmiau, cyfeillgarwch a thynnu nifer o luniau. Mae eu gwaith wedi cael ei arddangos ar nifer o wahanol gyfrifon ledled platfform Instagram ac mae wedi bod yn bwnc trafod rhwydd mewn tafarnau a chaffis o fewn ac o amgylch Casnewydd.

Mae Kajagoogoo Squadron yn edrych ymlaen at weld Casnewydd yn dod yn Ddinas Diwylliant yn 2025, os nad cynt.