Arddangosfa / 1 Hyd – 31 Hyd 2021

Truth in Fire

Tim Georgeson

Dechreuodd y gwneuthurwr ffilm a’r ffotograffydd Tim Georgeson ar brosiect ‘Truth in Fire’ ddiwedd 2019 mewn ymateb i’r tanau enbyd a thrychinebus a welwyd ar Arfordir De Ddwyrain Awstralia. Gan ddefnyddio delweddau symudol, sain a ffotograffiaeth fe lwyddodd Georgeson i ddangos effaith amgylcheddol y gyfres ddigynsail o danau enbyd a achoswyd gan stormydd taranu ar draws Gwlad yr Yuin. Mae’r gweithiau ‘Requiem for a forest’ ac ‘Anthropomorphosis’ yn cyfleu ymdeimlad dwfn pobl y Cenhedloedd Cyntaf o golled a’r camau a gymerwyd ganddynt i iacháu’r Wlad.

Penderfynodd Georgeson ehangu’r prosiect yn 2021 wedi iddo gwrdd â Victor Cooper (Guruwalu), un o bobl y Minitja, tra’r oedd yn teithio i Kakadu yn Nhiriogaeth y Gogledd. Yno, bu’r artist yn dyst i’r cydadweithio teimladwy rhwng pobl Aboriginaidd a’r Wlad drwy losgi diwylliannol – arferion sy’n seiliedig ar 65,000 o flynyddoedd o wybodaeth a rannwyd o genhedlaeth i genhedlaeth. Mae delweddau Georgeson yn cyfleu sut y mae’r defnydd o dân yn cynnal ac adfywio cydbwysedd ecolegol, yn ogystal ag adfywio rhywogaethau o blanhigion.

Trwy gyfrwng ffilm, ffotograffiaeth a sain, rydyn ni’n symud o farwolaeth, o’r Offeren a adawyd yn sgil y digwyddiad trychinebus yma, i Ddadeni’r bywyd newydd a’r ail-eni a ddaw gyda chylchdro bywyd. O’r tu mewn i’r tirluniau apocalyptaidd a’r seremoniau trawsffurfiol yma, cawn gyfle i dystio i gysylltiad pobl Cenhedloedd Cyntaf â ‘gwlad’, a theimlo pwysigrwydd ymddiried yn noethineb eu harferion hynafol.

Gobaith prosiect Truth in Fire yw ysbrydoli dealltwriaeth traws-ddiwylliannol, cefnogi mudiadau rhyngwladol sy’n ymgyrchu ar newid yn yr hinsawdd, a gwthio am ddeddfwriaeth newydd i sicrhau fod pobl Cenhedloedd Cyntaf Awstralia yn rhan o’r broses o wneud penderfyniadau ecolegol pwysig am faterion sy’n dyngedfenol i’n goroesiad.

Mae arferion tân pobl y Cenhedloedd Cyntaf yma’n begwn disglair o gynaliadwyedd byd-eang ar gyfer ein dyfodol ecolegol.

Hoffwn gydnabod cyfraniad yr holl gymunedau o bobl gynhenid Awstralia a fu’n rhan o’r prosiect yma a hoffwn ddiolch iddynt am rannu gwybodaeth.

Proffil Artist

Portread o Tim Georgeson

Tim Georgeson

Artist gweledol, gwneuthurwr ffilm a ffotograffydd o Awstralia yw Tim Georgeson. Mae ei brofiadau o saethu mewn parthau cymorth dyngarol ac ar strydoedd y byd wedi rhoi amgyffrediad unigryw iddo am argyfyngau amgylcheddol, diwylliannau amrywiol ac agweddau o’r cyflwr dynol sy’n aml yn guddiedig.

Mae’r gwaith pwerus o emosiynol yma wedi ennill cydnabyddiaeth a gwobrau i Georgeson gan ddiwydiannau’r celfyddydau, y cyfryngau a byd ffilm, gan gynnwys World Press Photo, Leica Camera, Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Ffotograffiaeth (Efrog Newydd), Cannes Lions a National Geographic. Mae wedi arddangos - sioeau unigol a grŵp - yn Ffrainc, Y Deyrnas Gyfunol, Japan, Yr Iseldiroedd, Y Weriniaeth Tsiec, Canada, Unol Daleithiau America ac Awstralia. Mae ganddo weithiau yng nghasgliadau Oriel Bortreadau Genedlaethol Awstralia, orielau rhanbarthol yn Ne Cymru Newydd a chasgliadau preifat ledled y byd.

Cynrychiolir Tim Georgeson gan Oriel Olsen, Sydney