Sianel / 18 Tach 2021

Imagining the Nation State Virtual Tour

Imagining the Nation State Virtual Tour

Taith Rithwir

Imagining the Nation State

Various Artists

Ymchwilio

Yn 2020, aeth Sefydliad Chennai Photo Biennale ati, mewn cydweithrediad â Ffotogallery/Gŵyl Diffusion, a gyda chefnogaeth British Council a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru, i lansio Galwad Agored am grant er mwyn i ffotograffwyr ac artistiaid y lens preswyl o India a Chymru allu cyflwyno cynigion ar y thema – Dychmygu’r Genedl-Wladwriaeth.

Adolygwyd a detholwyd y ceisiadau gan reithgor nodedig o artistiaid a churaduron - Monica Narula, Raqs Media Collective a Sheba Chhachhi o India, a Damarice Amao – Curadur Cynorthwyol Ffotograffiaeth, Centre Pompidou o Ffrainc ynghyd â’r trefnwyr, Shuchi Kapoor o Sefydliad Chennai Photo Biennale a David Drake o Ffotogallery/Diffusion, Cymru.

Canlyniad y cydweithredu hwn rhwng Sefydliad CPB a Ffotogallery oedd cyfanswm o bum dyfarniad grant yn lle’r pedwar a gynlluniwyd yn wreiddiol, i alluogi i ffotograffwyr/artistiaid y lens gynhyrchu gwaith ar eu prosiectau arfaethedig – prosiectau a dderbyniodd eu harddangosfa ffisegol gyntaf ym mis Hydref 2021 yn rhan o bumed gŵyl eilflwydd Diffusion: Gŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol Cymru.