Arddangosfa / 1 Hyd – 31 Hyd 2021

Between The Trees

Abby Poulsen

Mae Between the Trees yn ymatebiad safle-benodol i Lyn Llech Owain - llyn ar ben bryn yng ngorllewin Cymru a ffurfiwyd, yn ôl chwedloniaeth, wedi i Owain Lawgoch anghofio ail-osod llechen fawr a oedd yn dal cronfa o ddŵr yn ôl. Llifodd y dŵr yn wyllt a di-baid i lawr y bryn, a dyna sut y cafodd y llyn ei ffurfio.

Pan darodd y pandemig, cafodd Amy, fel llawer o bobl eraill, ei gorfodi i ail-leoli a symud yn ôl i gartref ei phlentyndod. Cafodd y llyn rhwng y coed ei ail-greu fel man i chwarae, dychmygu a dianc.

Ymweld

Proffil Artist

Portread o Abby Poulsen

Abby Poulsen

Mae Abby Poulson yn artist ffotograffig. Cafodd ei geni a’i magu yn Sir Gaerfyrddin yng ngorllewin Cymru. Mae’n defnyddio technegau di-gamera, prosesau amgen, gosodweithiau a cherflunwaith gan roi ei phroses ar waith yn eang ac arbrofol wrth archwilio syniadau am ei mamwlad, yn ogystal ag ymateb i hunaniaeth Gymreig, pryderon amgylcheddol, y gwledig, y cof, a man a lle. Mae Abby hefyd yn guradur gweithredol ac yn gynhyrchydd creadigol, ac mae wedi arddangos a chyhoeddi ei gwaith ledled Cymru a’r Deyrnas Gyfunol.