Arddangosfa / 1 Hyd – 31 Hyd 2021

The Home Seekers

Salih Basheer

Mae’n chwilboeth. Mae’r tŷ y tu cefn i ni ar ddwy lefel ac yn rhwystro’r gwynt. Gallai Ja`far a Mubarak adeiladu’r tŷ hwnnw ar ôl mewnfudo’n anghyfreithlon ar draws Môr y Canoldir i’r Iseldiroedd a’r Almaen. Mae llawer o bobl ifanc o’n cymdogaeth ni wedi gwneud yr un peth – o ganlyniad i hynny mae mwy o dai’n cael eu hadeiladu gydag arian sy’n llifo o wledydd yn y Gogledd. Rydw i wedi teimlo’n genfigennus bob tro. Pan deithiodd llawer o’m cyfeillion dramor i weithio, roeddwn innau hefyd eisiau mudo dros Fôr y Canoldir i wireddu fy mreuddwydion. Ond, gwthiodd fy nghynged fi i le gwahanol.

Saith mlynedd yn ôl, deuthum i’r Aifft i gychwyn fy addysg prifysgol. Roeddwn i’n cael trafferth addasu. Roeddwn wedi fy llethu gan gymysgedd o deimladau: hiraeth, unigrwydd a theimlo fel dieithryn. Ystyriais roi’r gorau i’r cwbl a dychwelyd adref. Ond – doedd adref ddim yn adref bellach.

Mae “The Home Seekers” yn archwilio fy nheimladau cymhleth. Mae’n adlewyrchu’r diffyg perthyn y mae ffoaduriaid o Sudan yn ei deimlo yn Cairo a’r gwahaniaethu hiliol a deimlir bob dydd mewn mannau cyhoeddus, ar drafnidiaeth neu wrth gerdded yn y strydoedd. Mae’n anodd bod yn ddu yn yr Aifft. Mae pobl gyda chroen du’n cael eu hystrydebu a’u labelu gan y cyfryngau Eifftaidd, sy’n helpu i ehangu’r rhagfarn yn erbyn pobl Ddu yn y gymdeithas Eifftaidd.

Proffil Artist

Portread o Salih Basheer

Salih Basheer

Mae Salih Basheer (g. 1995) yn adroddwr straeon / ffotograffydd llawrydd o Sudan sy’n canolbwyntio ar faterion cymdeithasol. Adroddodd am y chwyldroadau yn Sudan a’r tonnau o brotestiadau ar ôl i bobl oedd yn protestio yn Khartoum gael eu chwalu. Ers hynny, mae ei waith ffotograffiaeth wedi datblygu’n brosiectau mwy tymor hir.

Symudodd Salih i Cairo yn 2013 a derbyniodd ei Radd Bagloriaeth mewn Daearyddiaeth o Brifysgol Cairo yn 2017. Cychwynnodd brwdfrydedd mawr Salih am ffotograffiaeth yn 2016, pan fu o gymorth iddo i’w ailddarganfod ei hun, ac y rhoddodd lais ac iaith iddo i’w fynegi ei hun yn llawn drwy iaith weledol ffotograffiaeth. Yn ogystal, mae byw yn Cairo wedi bod yn allweddol yn ei daith fel ffotograffydd.