Digwyddiad / 9 Hyd – 30 Hyd 2021

Tourist in between - Tour

Justin Teddy Cliffe

Trwy berfformiad stryd a chlownio ysgafn rwy’n ceisio creu perthnasau digymell gyda dieithriaid ar y stryd. Unwaith y mae hyn wedi digwydd gallwn ni ddechrau archwilio cwestiynau mwy, mwy uniongyrchol a mwy ffrwythlon.

Byddwch yn gweld y gwaith wedi ei gynrychioli fel ffotograffiaeth a ffilm o fewn lle cyhoeddus/oriel, a hefyd byddwch yn gallu rhyngweithio ag o bob Dydd Sadwrn ym mis Hydref mewn amrywiol leoliadau o amgylch Casnewydd.

Proffil Artist

Portread o Justin Teddy Cliffe

Justin Teddy Cliffe

Rwy’n Artist sydd wedi ei seilio yn Ne Cymru ac sy’n gweithio mewn amrywiol fathau o gelfyddydau fel unigolyn a chyd-weithredwr sy’n creu celf fyw, perfformiad theatr a ffilm.

Dros yr 11 mlynedd ddiwethaf rwyf wedi creu fy ngwaith fy hun yn ogystal â datblygu a pherfformio gwaith yn y DU ac yn rhyngwladol gyda; Tin Shed Theatre Co, The Bristol Old Vic, Theatr Genedlaethol Cymru, Oriel Gelf Qube, China Plate, Canolfan Gelfyddydau Battersea, San Diego Fringe, Alma Alter: Bwlgaria, ac REP Birmingham.

Rwy’n creu gwaith abswrdaidd, doniol ac aflafar sy’n archwilio’r profiad dynol, iechyd meddwl, athroniaeth, diwylliant pop a chelf drwy fath cyfoes o glownio. Mae popeth a wnaf wedi ei ganoli o amgylch y bod dynol gyda ffocws ar gysylltiad, cymuned a llawenydd.

Rwyf hefyd yn hyrwyddwr gweithdy llawrydd sy’n canolbwyntio ar weithio gyda phlant a phobl ifanc i archwilio eu bywydau drwy greu theatr ddyfeisiedig, perfformio hanesion hunangofiannol, a dysgu creadigol/arbrofol.