Digwyddiad / 30 Hyd – 21 Mai 2024

Gŵyl Diffusion 2021 Parti Cloi

Mae’n bleser o’r mwyaf gennym eich gwahodd i’n parti cloi ar gyfer Trobwynt: Gŵyl Diffusion 2021 yng Ngwesty Westgate, Casnewydd, 8-11.30pm ar Ddydd Sadwrn 30 Hydref.

Edrychwn ymlaen at ddathlu gyda chi yn yr ystafell ddawnsio hanesyddol, a diolch i bawb sydd wedi cyfranogi yn y gwaith o gynhyrchu’r digwyddiad rhagorol hwn.

Bydd bar, bwyd, cerddoriaeth a hyd yn oed set byw gan yr ardderchog Jo-jo And The Teeth!

Os oes gan unrhyw un ofynion mynediad, anfonwch e-bost at [email protected]