Digwyddiad / 9 Hyd 2021

Meet Photographer: Paul Adrian Davies

Paul Adrian Davies

Devotees of Rock is an exhibition of portraits of rock and roll fans from the U.K. and the U.S.A. The fans were photographed waiting to get into venues, at outdoor shows or during random street encounters. The common thread is their devotion to rock music and more often than not to a particular band or artist. Mae Devotees of Rock yn arddangosfa o bortreadau o gefnogwyr roc a rôl o’r Deyrnas Unedig a’r Unol Daleithiau. Cafodd y cefnogwyr dynnu eu lluniau yn aros i fynd i mewn i safleoedd, mewn sioeau awyr agored neu wrth ddigwydd cyfarfod ar y stryd. Yr edau sy’n gwau drwy’r cwbl yw eu hymroddiad i gerddoriaeth roc ac, yn amlach na pheidio, i fand neu artist arbennig.

Maen nhw’n gallu dweud wrthych ymhle a phryd y prynon nhw’r crys-t maen nhw’n ei gwisgo a sawl gwaith y maen nhw wedi gweld eu hoff fand. Mae rhai o’r cefnogwyr mwyaf ymroddedig wedi gweld eu hoff fand yn chwarae’n fyw gannoedd o weithiau yn llythrennol.

Bydd y digwyddiad yn gyfle i ddathlu roc a rôl felly gwisgwch eich crys roc clasurol gorau i’r achlysur. Byddwn hefyd yn anrhydeddu yr hyn a fyddai’n ben-blwydd John Lennon yn wyth deg. Un o’r rocwyr gorau a fu erioed.

Bydd lluniaeth a danteithion ar gael i’w mwynhau. Toiled a mynediad i’r anabl. Mynediad am ddim. Croeso i bawb!

Proffil Artist

Portread o Paul Adrian Davies

Paul Adrian Davies

Cafodd Paul Adrian Davies ei eni yng Nghaerdydd, Cymru ac mae’n byw erbyn hyn yn ninas Efrog Newydd.

Mae’n ffotograffydd stryd yng nghyd-destun ehangaf y disgrifiad hwnnw. Gallai’r “stryd” fod yn isffordd yn Efrog Newydd, yn deml yn India, yn farchnad yn Mecsico neu’n brotest yn Barcelona. Mae ganddo ddiddordeb cryf mewn portreadau a hefyd mewn celfyddyd stryd a graffiti.

Mae hefyd yn cael ei ddenu at bobl sydd wedi eu huno â’i gilydd gan gysylltiad cyffredin. Mae’r bobl hyn yn cynnwys cefnogwyr roc, perfformwyr stryd a phobl sy’n mynd i orymdeithiau.

Mae wedi addysgu ffotograffiaeth yng Nghlinig Seiciatrig Payne Whitney yn Ninas Efrog Newydd.