Digwyddiad / 30 Hyd – 21 Mai 2024

Ffair Sînau

Ar Ddydd Sadwrn 30 Hydref rydym yn cynnal Ffair Sînau yng Ngwesty Westgate yng Nghasnewydd.

Ond, fel mae pobl wedi’i ofyn sawl tro, beth yw Sînau?

Maen nhw’n gallu bod yn bethau anodd eu diffinio. … Fel arfer maen nhw’n gyhoeddiadau, gyda dosbarthiad bach, o destunau a delweddau gwreiddiol neu benodol berthnasol. Yn ehangach, mae’r term yn cynnwys unrhyw waith unigryw wedi ei hunan-gyhoeddi y mae lleiafrif yn ymddiddori ynddo, ac sydd wedi ei ailgynhyrchu ar lungopïwr fel arfer.

Rydym wedi gwahodd artistiaid, ffotograffwyr, grwpiau cymunedol ac unrhyw un y gallwn ni feddwl amdanynt sy’n cynhyrchu sînau bach, cylchgronau llawn, llyfrau
ffotograffau neu lyfrau wedi eu hunan-gynhyrchu, llyfrynnau gwybodaeth a phamffledi, i ymuno â ni a rhannu eu creadigaethau gyda gweddill Casnewydd! Rydym yn bwriadu cael amrywiaeth gyfan o gyhoeddiadau ar bob math o bynciau ymhob math o arddulliau, Byddwn hefyd yn cynnal rhai gweithdai gwneud sînau a byddem yn annog pawb i fynd ati i greu eu cyhoeddiad personol ac unigryw eu hunain!

Felly ymunwch â ni yn safle hanesyddol Gwesty Westgate i ganfod cynnwys a chreadigaethau unigryw! Ac os hoffech gynhyrchu eich sînau eich hun i’w gwerthu yn y digwyddiad, yna cofiwch gysylltu!

Workshop 1: Zine Making with Jude Wall 11am - 12pm

Workshop 2: Zine Making with Snap Shop 1 - 2pm