Digwyddiad / 9 Hyd – 22 Gorff 2024

Nik Roche Talk and Tour

Nik Roche

Mae It's Hard to Report a Stolen Bike, Stolen yn ail bennod sy’n dilyn The Budgie Died Instantly a gyhoeddwyd yn 2020. Yn wreiddiol, fe ddechreuodd y corff yma o waith fel ymateb i brofiadau bywyd ac atgofion plentyndod; ond yna, drwy gyfres o gyfarfyddiadau ar hap fe ddatblygodd i fod yn archwiliad o gyfeillgarwch, gwrthdaro, hiwmor a dynoliaeth. Mae’n edrych ar berthnasoedd, cydnabod a derbyn, ac ymddiriedaeth mewn cymuned glos a thynn. Mae dyheadau iwtopaidd yn bodoli yn y lle hwn – yn y ffenestri wedi’u haddurno â blodau, a thu ôl i ddrysau caeëdig mewn mannau gwaharddedig sy’n llawn balchder ymddangosiadol lle mae pwysau diniweidrwydd coll a breuddwydion sy’n pylu yn drwm.

Bydd cyfle i chi siarad â’r artist a chanfod rhagor am y gwaith ar ddydd Sadwrn 9 Hydref, 3 – 5pm! Ymunwch â Nik Roche i gael taith o amgylch ei arddangosfa, yn ogystal ag archebu sesiwn lofnodi a holi ac ateb.

Proffil Artist

Portread o Nik Roche

Nik Roche

ganed: 1970, Castell Nedd, De Cymru

Fe ffeindiodd Nik fod ganddo angerdd am ffotograffiaeth pan oedd ar ganol gyrfa lwyddiannus yn cynllunio gerddi. Yn ddiweddar, enillodd Radd Meistr mewn Ffotograffiaeth Ddogfennol o Brifysgol De Cymru. Yno, fe ddatblygodd ddull trochol iawn o greu delweddau dan ddylanwad ei ddiddordeb mewn newid cymdeithasol ac effaith sefydliadau ar ymddygiad yr unigolyn.

Mae ganddo ddull dyngarol o greu gwaith.

Cyhoeddwyd ei fonograff cyntaf, The Budgie Died Instantly, gan Setanta Books yn 2020. Ar hyn o bryd mae’n gweithio ar yr ail bennod, It’s hard to report a stolen bike, stolen.