Digwyddiad / 30 Hyd – 21 Mai 2024

The Betrayal Cycle

Joāo Saramago

Mae’r Gylchred Frad yn gyfres newydd sbon o ymyriadau ar y dirwedd sydd wedi eu dogfennu i ddatgelu gweithredoedd brad dynolryw.

Wedi eu hysbrydoli gan gamau adfer trawma a galar, mae’r Gylchred Frad wedi ei rhannu’n naratif strwythuredig sydd yn rhoi llwyfan i faterion amgylcheddol fel cyfeiriad awgrymog at berthnasau personol ac agos, gan gwestiynu gweithredoedd ymddygiad llygredig dynol, a’u heffaith hirdymor ar y dirwedd.

Proffil Artist

Portread o Joāo Saramago

Joāo Saramago

Artist sy’n dod yn wreiddiol o Lisbon ym Mhortiwgal ac sydd bellach yn byw yng Nghaerdydd.

Mae ei ymarfer creadigol yn archwilio syniadau o fregusrwydd a gwydnwch drwy ffilm, ffotograffiaeth, perfformiad, darlunio a gosodiadau safle-benodol.

Mae’n creu gwaith chwareus, ystyrlon a chynaliadwy gan ddefnyddio’r dirwedd i fyfyrio ar effaith dyn ar yr amgylchedd.