Digwyddiad / 30 Medi 2021

Digwyddiad i lansio Gŵyl Diffusion

Ymunwch â ni yng nghartref Ffotogallery yn Stryd Fanny i ddathlu agor Trobwynt: Diffusion 2021.

Byddwn yn dechrau’r Ŵyl drwy lansio dwy arddangosfa wahanol:

- More Than a Number — arddangosfa ffisegol o weithiau gan 12 o artistiaid Affricanaidd sy’n archwilio’r ffordd yr ydym yn meddwl am wledydd Affrica sydd wedi’u dal rhwng moderniaeth a thraddodiad; a sut y mae gwahanol ddiwylliannau yn creu ystyr drwy ddelweddau.

- Where’s My Space — prosiect rhithwir a grewyd ar y cyd rhwng Ffotogallery a sefydliad PAWA254 yng Nghenia i greu byd rhyngweithiol rhithwir lle mae artistiaid o Genia a Chymru wedi cydweithio i hawlio’r mannau creadigol ffisegol a gymerwyd oddi wrthynt yn ôl.

Cafodd prosiect Where’s My Space ei ariannu gan y British Council a’i greu drwy bartneriaeth gyda PAWA254.