Digwyddiad / 2 Hyd – 30 Hyd 2021

The Moving Image

Kajagoogoo Squadron

Mae The Moving Image yn arddangosfa o ffotograffau sy’n dogfennu’r matresi gwely a gafodd eu taflu allan yng Nghasnewydd yn ystod y cyfnod clo. Bydd yr arddangosfa’n ‘mynd am dro’ ar hyd Commercial Street yng nghanol y dre. Wir yr.

Proffil Artist

Portread o Kajagoogoo Squadron

Kajagoogoo Squadron

(paste text here) Roedd effaith eang y pandemig ar draws y genedl wedi achosi amodau perffaith i greu pâr o arsylwyr diwylliannol ffuglennol - Kajagoogoo Squadron. Yr unig rai yn y sgwadron oedd General Panache a Nurse Apropos, ac roedden nhw’n cyflwyno beirniadaeth ddiwylliannol ddyfnach a mwy lliwgar oedd yn cyferbynu’r sylwadau “O cariad, mae’n wych!” yr oedd y mwyafrif o bobl yn eu dweud drwy gydol Cyfnod y Pandemig.

Mae Kajagoogoo Squadron yn defnyddio ymyriadau dinesig i fonitro canlyniadau artistig Casnewydd yn rheolaidd. Nodau eraill y gweithgareddau y maen nhw wedi eu gorfodi arnynt eu hunain yw curadu dinesig, gweithgareddau allgyrsiol, ymgyrchu drwy gelfyddyd stryd, gwneud ffilmiau, cyfeillgarwch a thynnu nifer o luniau. Mae eu gwaith wedi cael ei arddangos ar nifer o wahanol gyfrifon ledled platfform Instagram ac mae wedi bod yn bwnc trafod rhwydd mewn tafarnau a chaffis o fewn ac o amgylch Casnewydd.

Mae Kajagoogoo Squadron yn edrych ymlaen at weld Casnewydd yn dod yn Ddinas Diwylliant yn 2025, os nad cynt.