Ynglŷn â

Diffusion 2015

Gan adeiladu ar sail llwyddiant Diffusion: Gŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol gyntaf Caerdydd yn 2013, pleser o’r mwyaf i Ffotogallery yw cyhoeddi y cynhelir Diffusion 2015 o’r 1 i’r 31 Hydref. Mae thema’r ŵyl, Chwilio am America, yn ymchwiliad traws-ddisgyblaethol i statws ac ystyr presennol y ‘Freuddwyd Americanaidd’ mewn perthynas â phrofiadau yng Nghymru, America gyfoes, a gweddill y byd.

Bydd Diffusion 2015 yn cyfuno ffotograffiaeth gyfoes ac archifol gyffrous â’r ddelwedd symudol a chyfryngau eraill, a bydd yr ŵyl yn cyflwyno arddangosfeydd a phrojectau cyfranogol ledled y ddinas, yn cynnwys gweithiau celf rhyngwladol seiliedig ar lens, a gwaith newydd cyffrous a ddatblygwyd yng Nghymru.

Bydd gan Diffusion 2015 rywbeth at bob dant, a nod yr ŵyl yw ysbrydoli, denu ac ennyn syniadau ymhlith cynulleidfaoedd ac artistiaid trwy raglen mis o hyd o arddangosfeydd, ymyriadau, dangosiadau ffilm, perfformiadau, digwyddiadau a dathliadau mewn gofodau a mannau go iawn a rhithwir.

Project dwy-flynyddol gan Ffotogallery yw Diffusion: Gŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol Caerdydd, a gynhyrchir ar y cyd ag amrywiaeth eang o bartneriaid a chefnogwyr lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.